สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคลองเฉลิม

น้ำตกไพรวัลย์

น้ำตกมโนราห์

บ่อน้ำร้อนโหล๊ะจังกระ

เขาเจ็ดยอด

ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลคลองเฉลิม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสตรีเกษตรบ้านโหล๊ะจังกระ

หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเฉลิม
โทร. 08 1767 9114
Facebook : sawkarn
Line : 0839150122

 

        

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่าแก่ตกคลองเฉลิม

หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเฉลิม
โทร. 08 0863 2134
Facebook : ฟาร์มเห็ด ป่าแก่ตก

กลุ่มกล้วยฉาบมโนราห์

หมู่ที่ 11 ตำบลคลองเฉลิม
โทร. 09 3619 7238
Facebook : กล้วยฉาบมโนราห์ พัทลุง

อังคณา น้ำพริก

หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเฉลิม
โทร. 09 2462 9841
IG : rangtaen_house

      

กลุ่มไก่ย่างนมสดรายใหญ่ อ.กงหรา

หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเฉลิม
โทร. 08 0875 5110 

กลุ่มทำผ้าอิญาบ

หมู่ที่ 11 ตำบลคลองเฉลิม
โทร. 08 2833 2448 

 228 total views,  1 views today