สถานที่ท่องเที่ยวตำบลกงหรา

น้ำตกวังสายไหม

ควนมอญ

ภูสายไหม

ภูตาอิน

เขาแม่พันธุรัตน์

ทุ่งนาป่าไสออก

ที่นี้สถานีกงหรา

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลกงหรา

กลุ่มขนมต้นกล้า

หมู่ที่ 6 ตำบลกงหรา
โทร. 08 2819 6925 
Line : 0828196925

 202 total views,  1 views today